Videregående opplæring for voksne

Videregående opplæring for voksne er et rettighetsbasert tilbud som gir muligheten til å fullføre videregående skole for de som av ulike årsaker ikke har fullført tidligere.  Det inkluderer også personer som trenger rekvalifisering eller videreutdanning.

Tilbudet kan variere, men inkluderer ofte følgende elementer:

  • Karriereveiledning: Det tilbys ofte karriereveiledning og støtte for å hjelpe voksne med å velge riktig retning for videregående utdanning basert på deres interesser og karrieremål.
  • Fagtilbud: Voksne har muligheten til å velge mellom en rekke fag og utdanningsprogram på lik linje med ordinær videregående opplæring for ungdom. Dette kan være studiespesialisering (med ulike programfag), yrkesfaglige utdanninger eller andre tilpassede programmer. Voksne skal kunne bygge sin opplæring på eksisterende kompetanse med utgangspunkt i individuell realkompetansevurdering.
  • Fleksibilitet: Det tilstrebes å tilby fleksible undervisningsmetoder slik at voksne kan tilpasse opplæringen til sin livssituasjon.
  • Vurdering og eksamen: Voksne må gjennomføre de samme eksamener og vurderinger som ungdom i videregående opplæring, for å fullføre og få et gyldig vitnemål.