Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoletilbud for voksne, blir ofte referert til som voksenopplæring. Det tilbys for de som av ulike årsaker ikke har fullført grunnskolen tidligere i livet. Tilbudet er rettet mot personer over 16 år som ønsker slik fullføring.

Opplæringen tar utgangspunkt i realkompetansevurdering.  Det fører til at deltakeren får opplæring i fag  hvor vedkommende ikke har tilfredsstillende kompetanse fra før.

Tilbudet kan variere fra kommune til kommune, men inneholder vanligvis:

  • Opplæring i grunnleggende fag: Deltakerne får undervisning i fag som norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, og andre nødvendige fag for å oppnå grunnskolekompetanse.
  • Individuell tilrettelegging: Tilbudet tilpasses deltakernes individuelle behov og ferdigheter, slik at de kan få støtte der de trenger det mest.
  • Fleksibel undervisningsform: Voksenopplæring tilbys på ulike tidspunkter og i ulike former.  For eksempel kveldsskoler, helgeskoler eller kombinasjoner av nettbasert og fysiske undervisning.
  • Forberedelse til videre utdanning eller arbeid: Målet er å gi deltakerne de grunnleggende ferdighetene de trenger for å kunne gå videre til videregående opplæring, yrkesrettet opplæring eller arbeid.