Trøndelagsplanen og Regional planstrategi

Trøndelagsplanen 2019-2030 definerer felles mål for Trøndelagssamfunnet, og er førende for alle planer og strategier i Trøndelag.

Regional planstrategi for fylkestingsperioden 2023-2027 er vedtatt av fylkestinget. Kompetanse er et sentralt tema i oppdatert utfordrings- og mulighetsbilde. “Trøndelag har nok arbeidskraft og rett kompetanse for å møte et arbeidsliv i endring” er ett av tre  hovedsatsingsområder.