Ressurssentre ved videregående skoler

“Ressurssenter er en institusjon som utvikler og selger opplæring og tjenester til lokalt arbeidsliv” (Store norske leksikon).

Ressurssenter knyttet til videregående skoler er selvfinansierende og tilbyr kurs og tjenester basert på ressurser som finnes ved skolen. En skole med naturbruk vil gjerne tilby kurs relatert til agri- eller akvakultur. En skole med tungindustripreg tilbyr kurs med temaer rettet mot tungindustri som for eksempel kurs i varme arbeider, sveisekurs o.l.

Mange ressurssentre tilbyr kurs for personer som ønsker fagbrev på bakgrunn av lang praksis og omfattende realkompetanse i et fag. I tillegg til å tilby kurs unike for profilen til skolen, har noen ressurssenter aktiviteter rettet mot førerkort for bil, båtførerkurs, truck-kurs, men også rene hobbykurs.

Nærmere opplysninger om ressurssentrenes aktivitet og ulike kurstilbud finner du på de videregående skolenes hjemmesider.