Næringspartnerskapet Trøndelag

Næringspartnerskap Trøndelag er det rådgivende organet for næringsutvikling i Trøndelag. De har en rolle i utarbeidelse av regional strategi for verdiskaping og tilhørende handlingsplaner. Næringspartnerskap Trøndelag ledes av Trøndelag fylkeskommune og består av Siva, Innovasjon Norge, NHO, Forskningsrådet, Næringsalliansen i Trøndelag, Regionrådene i Trøndelag, Statsforvalteren i Trøndelag, Nord Universitet, NTNU, LO, Nav, KS, og Næringshager og inkubatorer i Trøndelag.