Universitetsutdanning

Universitets- og høyskoleutdanning bygger på kompetanse fra videregående opplæring eller tilsvarende og har vanligvis generell studiekompetanse som opptakskrav. Noen studier krever i tillegg en bestemt fagkombinasjon fra videregående skole. Det tilbys kortere moduler, enkeltfag eller gradsutdanninger på ulike nivå (Bachelor-, master-, PhD-nivå).

Universitetene tilbyr også fleksibel og desentralisert utdanning innen sine fagområder. For mer informasjon – se universitetenes hjemmesider eller kontakt Karrieresenteret i Trøndelag for informasjon og veiledning.

 • NTNU

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et internasjonalt orientert universitet med over 44.000 studenter og 400 ulike studieprogram. NTNU har sitt hovedsete i Trondheim og har i tillegg campuser i Gjøvik og Ålesund.

  NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

  Etter- og videreutdanning ntnu.no/videre

  NTNU tilbyr videreutdanning og deltidsstudier innen svært mange ulike emner tilpasset de fleste bransjer og yrkesgrupper. Dette kan være fra kortere kurs til hele masterprogram. Tilbudene er inndelt i fire hovedområder; Teknologi og samfunn, Skole og utdanning, Helse og omsorg og Økonomi og ledelse.

 • Nord universitet

  Nord universitet har flere campus og studiesteder i Nordland og Trøndelag. Universitetet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på disse studiestedene. Gjennom den desentraliserte studiestedstrukturen har universitetet tatt mål av seg til å være tett på arbeids- og næringslivet i både Nordland og Trøndelag.

  Nord universitet har 4 studiesteder i Trøndelag og gjennomfører i tillegg desentralisert sykepleieutdanning i store deler av fylket.

  • I Namsos tilbys grunnutdanninger (Bachelor) innen sykepleie, farmasi og vernepleie.
  • På Steinkjer tilbys ulike utdanninger blant annet innen økonomi og ledelse, husdyrfag, naturforvaltning og biovitenskap.
  • Campus Levanger har studier innen blant annet grunnskolelærer, sykepleie, idrettsfag, film- og TV-produksjon og musikk.
  • Studiested Stjørdal har tilbud om trafikklærerutdanning, strategi og ledelse og økonomi og markedsføring.

  Nord Universitet gjennomfører regionalt opptak til 4-årig nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning. Studiested Namsos gir tilbud om nettbasert deltids sykepleieutdanning til alle Namdalskommuner, i tillegg til Snåsa og Bindal. Campus Levanger gir tilbud til alle kommuner i Innherreds- og Fosenregionen samt Frosta, Meråker og Stjørdal. I tillegg jobbes det for at regionene Trøndelag Sør og Trøndelag Sørvest, samt Tydal og Selbu skal bli en del av det regionale opptaket.

  Nord Universitet har en omfattende katalog med ulike videreutdanninger. For mer informasjon se oversikt over etter- og videreutdanningstilbud på universitetets hjemmeside.