Partnerskap for forskning og innovasjon i offentlig sektor

Partnerskap for forskning og innovasjon i offentlig sektor samordner KS, Statsforvalterens, Forskningsrådets og Trøndelag fylkeskommune sin innsats og strategi knyttet til forskning, utvikling og innovasjon i offentlig sektor i Trøndelag.

Målsettingen til partnerskapet er at «Trøndelag som region, skal være ledende i Norge, til å ta i bruk forskning og innovasjon i offentlig sektor.» De fleste trønderske kommunene har en FoUI-kontakt. Kompetanse og rekruttering er meldt inn fra FoUI-kontaktene som et svært aktuelt tema for FoUI-innsats i kommunene. Utfordringen med å tiltrekke seg kompetanse til nøkkelstillinger i kommunene synliggjør behovet for nye løsninger. Samarbeid med FoU-miljøer og arbeid med innovasjon kan i seg selv være med på å gjøre kommunen til en mer attraktiv arbeidsgiver.