Studiesentre

Et studiesenter kan defineres som en koordinerende enhet som legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling på ulike nivå i en region i samsvar med behovet til enkeltindivider, privat næringsliv og offentlig virksomhet. Hovedmålgruppen for sentrene er voksne.

Opplæring og utdanning kan tilbys i ulike former i samarbeid med ulike utdanningstilbydere. Sentrene skal fungere som motor, megler og møteplass (Definisjonen bygger på NIVI analyse 2011 og Oxford Research Rapport 2022/6).

Interesseorganisasjonen for studiesentrene er Norske utdannings- og studiesentre. De studiesentrene som kommer fram i denne oversikten, er sentre som mottar driftsstøtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.).

 • Nettverk studiesentre

  Bilde av representanter for NU, Foto: Odd-Inge Strandheim

  Det er etablert nettverk for studiesentrene i Trøndelag der erfaringer og gode ideer deles. Trøndelag fylkeskommune koordinerer nettverket.

 • Namdal

  Namdal studiesenter er eid av Namdal regionråd (Interkommunale politiske råd), og skal bidra til fleksibel og desentralisert utdanning i samsvar med arbeidslivets behov i Namdalen. Studiesenteret ble etablert i 2022 og driftes av regionrådet i samarbeid med de tre videregående skolene i Namdalen – Grong, Ytre Namdal og Olav Duun vgs. Namdal studiesenter tilbyr opplæring/utdanning i samarbeid med de videregående skolene i regionen, Nord, Universitet, NTNU og Trøndelag høyere yrkesfagskole.

 • Prios Kompetanse AS

  Prios Kompetanse AS studiesenter har kontor på Steinkjer. Studiesenteret tar mål av seg til å levere kvalitetsopplæring i regionen etter næringslivets og det offentliges behov.

  Prios Kompetanse har verktøy og metoder for å kartlegge det faglige nivået i virksomheter og kan levere kurs for de ansatte på arbeidsplassen. Kurs og studier tilbys i samarbeid med fagskoler, høgskoler og andre utdanningsleverandører.

 • Fosen

  Fosen studiesenter driftes av Fosenregionen interkommunale samarbeidsråd (IKPR) og formidler høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning i Fosenregionen. Dette skjer i tett samarbeid med de tre videregående skolene på Fosen – Johan Bojer, Fosen og Åfjord vgs. Utdanningene gjennomføres med samlinger ved de videregående skolene slik at studentene kan få tilgang på relevant utdanning nært sitt bosted.

 • Trøndelag Sør

  Studiesenter Trøndelag Sør driftes av Trøndelag Sør interkommunale politisk samarbeidsråd (IKPR), er i etableringsfasen og har mottatt midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) til et forprosjekt. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2023. Studiesenteret har fått driftsmidler fra HK-dir. også for 2024.

  Studiesenteret har gjennom arbeidet med kompetansepilot, utviklet en modell for å indentifisere behov og tilby målrettet kompetanseheving for offentlig sektor.

  Fagskoleutdanningen “Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten” tilbys i samarbeid med Fagskolen i Viken. Det første kullet med studenter startet sin utdanning høsten 2023.

 • Trøndelag Sørvest

  Studiesenter Trøndelag Sørvest, lakseregionen er i oppstartfasen og har mottatt midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) til et forprosjekt for etablering av studiesenter. Det er tilsatt prosjektleder som sammen med ei arbeidsgruppe arbeider for en etablering av studiesenteret. Forprosjektet ble ferdigstilt i  2023. Studiesenteret har også fått driftsmidler fra HK-dir. for 2024, og de første studiene settes i gang høsten 2024.

 • Grønt kompetansesenter

  Grønt kompetansesenter er et studiesenter eid av Trøndelag Fylkeskommune, og tilbyr opplæring/utdanning innen jordbruk, skogbruk og lokalmat med utgangspunkt i kompetansebehov i landbruket i hele Trøndelag. Grønt kompetansesenter er en felles utviklingsenhet ved Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole med kontorsted på begge skoler. Studiesenteret tilbyr utdanning i samarbeid med Nord universitet, Trøndelag høyere yrkesfagskole, Norges grønne fagskole – VEA, i tillegg til voksenopplæring i egen regi.