Folkebibliotek

Folkebibliotekene kan spille en viktig rolle for regional kompetanseheving som støttefunksjon til studenter og andre lærende:

 • Mange deltar i desentralisert/samlingsbaserte studier og bor langt unna studiestedene.
 • Folkebiblioteket er lovpålagt og finnes i alle kommuner.
 • Fysisk tilrettelegging, tilgang til arbeidsplasser, skrivere/kopimaskin, stor skjerm.
 • Tilgang til lokalene utenfor ordinær åpningstid gjennom meråpent-avtaler eller andre ordninger.
 • Folkebiblioteket er en del av et nasjonalt fjernlånsnettverk, litteratur kan skaffes fra alle bibliotek, felles transportordning for bibliotekene.
 • Bibliotekene har et økende antall digitale tjenester, stadig mer informasjon er tilgjengelig med åpen tilgang.
 • Bibliotekene styrker sin kompetanse for å veilede sine brukere.
 • Fylkesbiblioteket arrangerer kurs og kompetansehevende tiltak gjennom året. To aktuelle prosjekter som Trøndelag fylkeskommune deltar i nå og som resulterer i flere kurs for folkebibliotekansatte:
  • Kompetanseløft for formidling av forskningsbasert kunnskap i folkebibliotek.
  • Regionale kompetanseaktører og folkebibliotekenes rolle.