Høyskoleutdanning

Det er tre høyskoler lokalisert i Trøndelag. De tre er:

 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Luftkrigsskolen

 • Dronning Mauds Minne Høgskole

  Dronning Mauds Minne – høgskole for barnehagelærerutdanning tilbyr barnehagelærerutdanning med ulike fordypninger både på heltid og deltid i tillegg til flere masterprogram og enkeltemner innen sine fagfelt. Alle masterutdanninger og videreutdanninger er samlingsbaserte. Masterutdanninger gjennomføres hovedsakelig på heltid, og videreutdanninger på deltid.

 • Handelshøyskolen BI

  Handelshøyskolen BI har til sammen 2000 studenter ved sin campus i Trondheim. BI tilbyr grunnutdanninger innen økonomi, IT, digital kommunikasjon og markedsføring, eiendomsmegling, jus, økonomi, forretningsjus og økonomi, finans. I tillegg tilbys en rekke ulike masterstudier. BI har også tilbud om nettbaserte deltidsstudier innenfor sine fagområder.

 • Luftkrigsskolen

  Luftkrigsskolen som er lokalisert i Trondheim, tilbyr bachelorutdanning innen Ledelse og luftmakt. I tillegg har forsvaret tilbud om mange fag- og yrkesopplæringsløp knyttet til sine ulike avdelinger.