Studieforbund

Et Studieforbund er en ideell organisasjon som har voksenopplæring som formål. Et studieforbund består av to eller flere medlemsorganisasjoner. Studieforbundene bidrar gjennom sine medlemsorganisasjoner, i hovedsak oftest til  ikke-formell læring, men noen har også tilbud innen det formelle utdanningssystemet.

 • Voksenopplæringsforbundet

  Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Trøndelag jobber å bedre rammevilkårene for voksenopplæring, livslang læring og inkluderende kurs, og for å synliggjøre studieforbundene og medlemsorganisasjonenes samfunnsbidrag i Trøndelag. Hvert år deltar ca. 55.000 voksne på opplæring og kurs i regi av studieforbundene i Trøndelag. Opplæringen skjer lokalt, og alle 38 kommuner har en rekke ulike kurs. Dette gir næring til levende lokalsamfunn! (VOFOs hjemmeside)

  VOFO er overbygningen for 12 studieforbund som samlet har 430 frivillige organisasjoner som sine medlemmer. Se oversikt over medlemsorganisasjonene.

   

 • Kompetanseforbundet

  Kompetanseforbundet organiserer de fire godkjente studieforbundene som ligger under Kunnskapsdepartementet, herunder Studieforbundet AOF Norge, Studieforbundet livslang læring, Akademisk studieforbund og Studieforbundet Næring og samfunn (Kompetanseforbundets hjemmeside).

  De fire studieforbundene har en omfattende etter- og videreutdanningsaktivitet. Kompetanseforbundet har egen regional kontakt i Trøndelag som representerer organisasjonen i Kompetanseforum Trøndelag.