Kompetansestrategi med handlingsplan

Kompetansestrategi og handlingsplan Kompetansestrategi for Trøndelag er vedtatt av fylkestinget for perioden 2023 – 2027. Den har som mål at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Trøndelag et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. I årene fremover vil teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen påvirke kompetansebehovene på alle områder i arbeidslivet. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring.

Handlingsplanen for kompetansestrategien er vedtatt for perioden 2023 – 25. Den inneholder tiltak innenfor de fire områdene til kompetansestrategien.