Lærebedrifter og opplæringskontor

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon. Lærebedriften må være godkjent av fylkeskommunen for å ansette og gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb. Oversikt over godkjente lærebedrifter er tilgjengelig i Nasjonalt register for lærebedrifter.

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom lærebedrifter. Fylkeskommunen må godkjenne både lærebedrifter og opplæringskontor for at de skal kunne ta inn lærlinger (Kilde: trondelagfylke.no).