Næringshager, inkubatorer, innovasjonsselskap

Næringshagene i Trøndelag er: Blått kompetansesenter, FI Næringshage, INAM, Nasjonalparken Næringshage, Rørosregionen Næringshage, Thams Innovasjon og Tindved kulturhage.

Næringshagene er programoperatører av Sivas næringshageprogram. Dette er innovasjonsselskap som sammen med andre relevante aktører utgjør et relevant og sterkt innovasjonsmiljø. Hovedmålsettingen til programmet er å bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter.

  • Næringshagene utvikler og tilbyr relevante tjenester til bedrifter for å bidra til vekst og omstilling av industri og næringsliv.
  • Næringshagene initierer og tilrettelegger for relevante kompetanse- og nettverksaktiviteter. De tilbyr faglige tjenester, rådgivning og verktøy som er relevant for små og mellomstore bedrifter (Siva – programbeskrivelse).

Inkubatorene i Trøndelag er: 6AM, Ocean Space Incubator, Proneo, T:lab.

Inkubatorene er programoperatører for Sivas inkubasjonsprogram og skal:

  • bidra til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv.
  • tilby tjenester innen kompetanse, nettverk og kapital.
  • være en innovasjonsarena hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.