Regionale Kompetanse­forum

Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse.

Kompetanseforum Fosen

Kompetanseforum Fosen skal arbeide med å belyse og løse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i Fosenregionen. Kompetanseforum Fosen driftes av Fosenregionen IKPR.

Kompetanseforum Innherred

Kompetanseforum Innherred er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger. Innherred regionråd er eier av Innherred kompetanseforum.

Kompetanseforum Namdalen

Kompetanseforum Namdalen er en nyttig møteplass og verksted for å oppnå felles forståelse av status, utfordringer og muligheter i Namdalen. Kompetanseforum Namdalen driftes av Namdal Regionråd.

Kompetanseforum Trøndelag Sør

Kompetanseforum Trøndelag Sør har i oppgave å rådføre Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd i saker knyttet til kompetansepolitikk og prosjekt i tilknytning til kompetansefeltet i regionen.

Kompetanseforum Trøndelag sørvest, Lakseregionen

Kompetanseforum Trøndelag sørvest, lakseregionen ble opprettet i 2023. Forumet er allerede etablert som en nyttig møteplass for å drøfte utfordringer og muligheter på kompetansefeltet både innen offentlig og privat sektor. Forumet eies og driftes av Interkommunalt politisk råd for Trøndelag sørvest, lakseregionen.

Kompetanseforum Værnesregionen

Værnesregionen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Stjørdal, Frosta, Meråker, Malvik, Selbu og Tydal. Det er så langt ikke etablert eget kompetanseforum for Værnesregionen. Ansvaret for å arbeide med kompetanse og rekruttering ligger på den enkelte HR-enhet og regionens HR-forum som er et samarbeidsorgan for kommunenes HR-tjenester.

Trondheimsregionen

Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen.

Deltagere kompetanseforum 

 • NAV - May-Beate Haugan
 • KS - Annikken K. Haraldsen
 • Høyere yrkesfaglig utdanning - Svein Olav Dyrdal
 • Statsforvalteren - Øystein Johannesen
 • Trøndelag fylkeskommune - Vegard Iversen og Kirsten I. Værdal
 • NTNU - Ragna Ann Berge
 • NHO - Guro A. Gimse
 • LO - Kristian Tangen
 • Nord Universitet - Levi Gårseth-Nesbakk
 • VOFO - Kristin Myrmel
 • Næringsalliansen - Ingrid Dahl Furunes
En stor sal med tomme stoler