Trondheimsregionen

Tett samarbeid mellom åtte kommuner skal styrke Trondheimsregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen.

En stor sal med tomme stoler

Den største utfordringen for videre utvikling av regionen er tilgang på arbeidskraft. Det gjelder både nødvendig kompetanse og antall hoder og hender.

Dette er målene det jobbes mot

  • Etablere et regionalt, strategisk program for økt kvalitet på informasjon om jobbmuligheter til skoleelever.
  • Sørge for at 60 % av studentene har god kjennskap til regionens arbeids- og næringsliv, og at 10 % flere av studentene velger å bli etter endte studier.
  • Styrke evnen til å tiltrekke og beholde nødvendig kompetanse innen prioriterte næringer, ved å etablere en organisasjon som jobber operativt og strategisk.
  • Etablere et aktivt kompetanseforum som arbeider med å løse arbeidslivets utfordringer med tilgang på nok og riktig arbeidskraft i fremtiden.
  • Redusere utenforskap i arbeidslivet, gjennom helhetlig og koordinert samarbeid

Informasjon her