Prosjekter

Kompetanse­pilot Trøndelag sør

Pågående
Les mer om prosjektet

Kompetanse­pilot Fosen

Pågående

Prosjektet i Fosenregionen er et delprosjekt under kompetansepilot Trøndelag.

Les mer om prosjektet

Kompetanse­pilot Namdalen

Pågående

Prosjektet skal styrke satsingen på fleksibel og distriktsvennlig kompetanseutvikling. I tillegg til egne midler finansieres prosjektet, via Trøndelag Fylkeskommune, med tilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Les mer om prosjektet