Kompetanse­pilot Namdalen

Prosjekteier: Trøndelag fylkeskommune

Status: Pågående

Oppstartsdato: 14. juli 2024

En stor sal med tomme stoler

Namdal regionråd har fått midler til å gjennomføre en treårig satsing på mobilisering til kompetanseutvikling.
Prosjektet skal styrke satsingen på fleksibel og distriktsvennlig kompetanseutvikling. I tillegg til egne midler finansieres prosjektet, via Trøndelag Fylkeskommune, med tilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Erfaringene fra prosjektet vil gi verdifull kunnskap om mulige modeller for kobling av tilbud og etterspørsel av kompetanse, samarbeidsformer, identifisering av kompetansebehov, arbeidsmetodikk og erfaringsutveksling slik at Namdalen og Trøndelag kan møte nye kompetanseutfordringer på en offensiv måte.