Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du ofte stilte spørsmål og svar på kompetansefeltet.

Kompetanseheving ansatte

Jeg leder en virksomhet med 15 ansatte. På grunn av endringer i konkurransesituasjonen, ser jeg behov for å heve den generelle digitale kompetansen hos alle medarbeiderne. Hvordan går jeg fram?

Min sønn synes det er vanskelig å bestemme seg for utdanning og yrke. Hvordan kan jeg på best mulig måte hjelpe ham?

Som forelder eller foresatt er det viktige at du deltar som en trygg samtalepartner og støttespiller i valgene til ungdommen. Her er fem enkle tips til hvordan man kan hjelpe ungdommen med utdannings- og yrkesvalg.
1. Still spørsmål i stedet for svar . Refleksjon rundt egne interesser, evner og framtidsutsikter er viktig for å komme frem til et godt valg.
Alle mennesker er forskjellige, også ungdom. Det er viktig at de tar utgangspunkt i det unike ved seg selv – og ikke sammenligner for mye med søsken, naboer og venner. Det kan være gunstig å dele av egne erfaringer, men husk at dagens utdanningssystem og arbeidsliv er annerledes enn da du var ung
2. Kjenn til valgene som skal gjøres – og alternativene. For at du skal kunne hjelpe den som skal søke, er det viktig at du selv kjenner til mulighetene. Har du en ungdom som snart skal søke seg inn på videregående opplæring? Da kan det være lurt å vite hvordan dagens videregående skole er bygd opp. Og er man ferdig på videregående, står man foran mange muligheter.
3. Sett deg inn i utdanningssystemet. Mye har endret seg siden du gikk på skolen. Gymnas, allmennfag og studieretning er blitt til videregående, studiespesialisering og utdanningsprogram. Det er en stor fordel å kjenne til hvordan utdanningssystemet er, og hvilke begreper som brukes
4. Bruk veiledningstilbudet og finn informasjon sammen. Skolen har egne opplegg som elevene skal gjennom for å forberede seg til utdannings- og yrkesvalget. Det finnes en rekke aktiviteter både i regi av skolen og utenom - alt fra faget utdanningsvalg og veiledningssamtaler til utdanningsmesser.
5. Sett av tid og start tidlig med utforsking og vurdering. Det er mye å sette seg inn i, og det kan ta lang tid å komme fram til et reflektert valg
(Kilde: Utdanning.no)

Jeg tenker på å skifte jobb, men vet ikke hvilken utdanningsvei jeg skal velge – hvor kan jeg finne svar?

Karriereveiledning.no er det offentlige karrieresentret som kan veilede deg på hvilke utdanningsvei du kan velge. Karrieresenteret Trøndelag gir deg gratis veiledning, enten på telefon på Chat eller så kan du bestille time. Karrieresenteret Trøndelag har kontor både i Namsos, Verdal og Trondheim og du kan booke time online på deres hjemmeside. Du kan spørre de om både utdanning, opplæring og arbeid.

Filtering