Nyheter

Vi vil jevnlig legge ut nyheter fra de ulike partnerne i Kompetanseforum Trøndelag.

11. juni 2024

Søkere med fag- og yrkesopplæring fra Danmark og Island kan nå søke om godkjenning

Aktuelt

Fra 1. juni 2024 kan søkere med fag- og yrkesopplæring fra Danmark og Island nå søke om godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse….

7. juni 2024

Trønderne strømmer til voksenopplæringskurs

Aktuelt

Det har i 2023 vært en STOR økning i antall deltakere på voksenopplæringskurs i regi av studieforbundene over hele landet, og økningen er aller størst…

6. juni 2024

Høring om inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag

Aktuelt

Fylkesdirektøren sender inntaksordning til offentlige videregående skoler i Trøndelag på høring.  Høringsfristen er 26. august 2024. Høringsdokument med vedlegg ligger her: Tilbudsstruktur ved våre skoler…

6. juni 2024

Invitasjon til å bli med på intensive eksamenskurs

Aktuelt

Bestod du ikke i alle fag? Da har du muligheten igjen nå. Vi tilbyr intensive eksamenskurs i enkelte fag. Har du 1 eller ikke vurdering…

23. mai 2024

Møte i Kompetanseforum Trøndelag 15.mai 2024

Aktuelt

Møtet var lagt til Folkets hus i Trondheim, hvor LO var vertskap. Hovedtema var årets bedriftsundersøkelse fra NAV og helse- og omsorgtjenestens behov for kompetanse….

14. mai 2024

Evaluering av kompetansepilot

Aktuelt

På regjeringens hjemmeside kan man lese at kompetansepilotprogrammet er evaluert. De skriver videre: Programmet Kompetansepiloter startet opp i 2020 da fylkeskommunene fikk et større strategisk…

7. mai 2024

NAVs bedriftsundersøkelse 2024 -Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag

Aktuelt

Nav sin bedriftsundersøkelse for 2024, hvor det er foretatt kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag foreligger. I rapporten sier NAV at det er lavere andel med…

NIFU rapport "Kandidatundersøkelsen 2023"
22. april 2024

Kandidatundersøkelsen 2023 – Overgang fra utdanning til arbeid

Aktuelt

Dette er den første rapporten som publiseres fra Kandidatundersøkelsen 2023 fra NIFU Resultatene viser blant annet at nyutdannede masterkandidater møtte litt større utfordringer i overgangen…

16. april 2024

Vårsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Aktuelt

Vårsamling i Arena HYU var lagt til Fagskolen AOF Norge sitt studiesenter på Tiller i Trondheim. Hovedtemaet denne gangen var «Hvor går veien for høyere…

Logo Kompetanseforum Trøndelag, bokstavene K og T i sort skrift på en sjakkmønstret bakgrunn
12. april 2024

Tildelinger til studiesenter i Trøndelag 2024

Aktuelt

Tilskudd for studiesenter er nå fordelt. Studiesentrene  tilbyr fleksibel utdanning der folk bur. Senterne  er etablerte i tett samarbeid med lokalt næringsliv, kommuner og fylkeskommunen…

10. april 2024

Opptaksmeldingen og profesjonsmeldingen – to viktige stortingsmeldinger som vil ha betydning for fremtidens arbeidsliv

Aktuelt

Regjeringa har lagt fram to stortingsmeldingar om høgare utdanning som får stor betydning for søkarar, studentar, og for samfunns- og arbeidsliv.   I Meld St….

Kompetanseforum rund logo, bokstavene K og T i rød skrift
2. april 2024

Offentlig sektor og privat næringsliv i Trondheim går sammen for å få flest mulig flyktninger i lønnet arbeid gjennom prosjektet “Raskt i arbeid”

Aktuelt

På Trondheim kommune sine hjemmesider leser vi at Trondheim kommune i år skal bosette 845 flyktninger. Disse må ha bosted, språkopplæring – og en jobb….