Kompetanse­pilot Fosen

Prosjekteier: Trøndelag fylkeskommune

Status: Pågående

Oppstartsdato: 14. juli 2024

En stor sal med tomme stoler

Prosjektet i Fosenregionen er et delprosjekt under kompetansepilot Trøndelag.