Kompetanseforum Trøndelag sørvest, Lakseregionen

Kompetanseforum Trøndelag sørvest, lakseregionen ble opprettet i 2023. Forumet er allerede etablert som en nyttig møteplass for å drøfte utfordringer og muligheter på kompetansefeltet både innen offentlig og privat sektor. Forumet eies og driftes av Interkommunalt politisk råd for Trøndelag sørvest, lakseregionen.

En stor sal med tomme stoler