Kompetanseforum Namdalen

Kompetanseforum Namdalen er en nyttig møteplass og verksted for å oppnå felles forståelse av status, utfordringer og muligheter i Namdalen. Kompetanseforum Namdalen driftes av Namdal Regionråd.

En stor sal med tomme stoler