Kompetanseforum Trøndelag Sør

Kompetanseforum Trøndelag Sør har i oppgave å rådføre Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd i saker knyttet til kompetansepolitikk og prosjekt i tilknytning til kompetansefeltet i regionen.

En stor sal med tomme stoler