Kompetanseforum Fosen

Kompetanseforum Fosen skal arbeide med å belyse og løse utfordringer knyttet til kompetansefeltet i Fosenregionen. Kompetanseforum Fosen driftes av Fosenregionen IKPR.

En stor sal med tomme stoler