Introduksjonsprogrammet i kommunene

Introduksjonsprogrammet i kommunene er en del av integreringsarbeidet for nyankomne innvandrere og flyktninger. Formålet er å legge til rette for at alle kan få de nødvendige ferdighetene og kunnskapene de trenger for å bli integrert og delta aktivt i samfunnet både yrkesmessig og sosialt. Programmet varer vanligvis i to år, men kan forlenges til tre år hvis det er nødvendig.

Introduksjonsprogrammets formål er å gi deltakerne de nødvendige verktøyene for å bli integrert i det norske samfunnet, både sosialt og yrkesmessig, samt å øke deres sjanser for å komme ut i arbeid eller videreutdanning etter endt program.

Programmet innebærer:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap: Deltakerne får tilbud om opplæring i norsk språk for å kunne kommunisere effektivt i hverdagen og på arbeidsplassen. Samfunnskunnskap, inkludert norsk kultur, samfunn, lover og regler, er også en viktig del av opplæringen.
  • Arbeidsrettede tiltak: Programmet inkluderer ofte arbeidsrettede tiltak som jobbsøkerkurs, veiledning om norsk arbeidsliv, praksisplasser eller andre former for arbeidsrelatert trening.
  • Individuell planlegging og oppfølging: Deltakerne får individuell oppfølging og veiledning for å tilpasse programmet etter deres behov og ferdigheter.
  • Sosial inkludering: Det legges vekt på å inkludere deltakerne i lokalsamfunnet gjennom ulike sosiale aktiviteter og nettverksbygging.