Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning (HYU), tidligere kalt fagskoleutdanning, ligger på nivå over videregående opplæring. Opptakskrav er i hovedsak fagbrev innen relevant fagområde eller realkompetanse. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Trøndelag fylkeskommune er eier av og er ansvarlig for drift av Trøndelag høyere yrkesfagskole, og har i tillegg et forvaltningsansvar for høyere yrkesfagligutdanning i fylket.