Næringsklynger

Næringsklynger bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv og utvikling av innovasjonsøkosystem regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Klynger består av aktører som entreprenører, etablerte bedrifter, offentlige aktører, forskningsinstitusjoner og kapital, og utløser samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter.