NAV

Nav sine veiledere tilbyr individuell veiledning for arbeidssøkere innen jobbsøk, tilrettelegginger på jobb eller i utdanning. NAV bistår også arbeidsgivere blant annet i arbeidet med rekruttering/kvalifisering og sykefraværsoppfølging. NAV samarbeider med mange aktører ved behov, herunder helsevesenet, fylkeskommunen og Karrieresenteret.