NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et internasjonalt orientert universitet med over 44.000 studenter og 400 ulike studieprogram. NTNU har sitt hovedsete i Trondheim og har i tillegg campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.

Etter- og videreutdanning ntnu.no/videre

NTNU tilbyr videreutdanning og deltidsstudier innen svært mange ulike emner tilpasset de fleste bransjer og yrkesgrupper. Dette kan være fra kortere kurs til hele masterprogram. Tilbudene er inndelt i fire hovedområder; Teknologi og samfunn, Skole og utdanning, Helse og omsorg og Økonomi og ledelse.