Nord universitet

Nord universitet har flere campus og studiesteder i Nordland og Trøndelag. Universitetet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på disse studiestedene. Gjennom den desentraliserte studiestedstrukturen har universitetet tatt mål av seg til å være tett på arbeids- og næringslivet i både Nordland og Trøndelag.

Nord universitet har 4 studiesteder i Trøndelag og gjennomfører i tillegg desentralisert sykepleieutdanning i store deler av fylket.

  • I Namsos tilbys grunnutdanninger (Bachelor) innen sykepleie, farmasi og vernepleie.
  • På Steinkjer tilbys ulike utdanninger blant annet innen økonomi og ledelse, husdyrfag, naturforvaltning og biovitenskap.
  • Campus Levanger har studier innen blant annet grunnskolelærer, sykepleie, idrettsfag, film- og TV-produksjon og musikk.
  • Studiested Stjørdal har tilbud om trafikklærerutdanning, strategi og ledelse og økonomi og markedsføring.

Nord Universitet gjennomfører regionalt opptak til 4-årig nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning. Studiested Namsos gir tilbud om nettbasert deltids sykepleieutdanning til alle Namdalskommuner, i tillegg til Snåsa og Bindal. Campus Levanger gir tilbud til alle kommuner i Innherreds- og Fosenregionen samt Frosta, Meråker og Stjørdal. I tillegg jobbes det for at regionene Trøndelag Sør og Trøndelag Sørvest, samt Tydal og Selbu skal bli en del av det regionale opptaket.

Nord Universitet har en omfattende katalog med ulike videreutdanninger. For mer informasjon se oversikt over etter- og videreutdanningstilbud på universitetets hjemmeside.