Voksenopplæringsforbundet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Trøndelag jobber å bedre rammevilkårene for voksenopplæring, livslang læring og inkluderende kurs, og for å synliggjøre studieforbundene og medlemsorganisasjonenes samfunnsbidrag i Trøndelag. Hvert år deltar ca. 55.000 voksne på opplæring og kurs i regi av studieforbundene i Trøndelag. Opplæringen skjer lokalt, og alle 38 kommuner har en rekke ulike kurs. Dette gir næring til levende lokalsamfunn! (VOFOs hjemmeside)

VOFO er overbygningen for 12 studieforbund som samlet har 430 frivillige organisasjoner som sine medlemmer. Se oversikt over medlemsorganisasjonene.