Luftkrigsskolen

Luftkrigsskolen som er lokalisert i Trondheim, tilbyr bachelorutdanning innen Ledelse og luftmakt. I tillegg har forsvaret tilbud om mange fag- og yrkesopplæringsløp knyttet til sine ulike avdelinger.