Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) er en offentlig fagskole som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen en rekke ulike fagretninger. Skolen ble etablert i 2018 gjennom en sammenslåing av sju offentlige fagskoler i Trøndelag under én felles administrasjon. THYF har en historie som strekker seg tilbake til 1968 med tekniske fagskoler, og fra høsten 2020 begynte de første studentene ved den nye skolen.

THYF tilbyr utdanninger innen fagområder som bygg og anlegg, elektro, teknologi, havrommet, mat og reiseliv, samt ledelses- og verktøyfag. Skolen har et studenttall på omtrent 1100, og mange av disse studentene deltar i stedbaserte heltidsutdanninger, mens flertallet kombinerer samlingsbaserte deltidsutdanninger med jobb.

For studieåret 2023-2024 har skolen et bredt spekter av studietilbud, inkludert tekniske fag som anlegg, automatisering, bygg, elkraft, prosessteknikk, sveiseteknikk, samt helse- og oppvekstfag som psykisk helsearbeid og rusarbeid. THYF legger vekt på praktisk og relevant utdanning som forbereder studentene på arbeidslivet og bidrar til livslang læring. Skolen tilbyr også ekstrapoeng for relevant yrkeserfaring, noe som kan være en fordel for søkere med realkompetanse.