Private fagskoler

 • Centric IT Academy tilbyr studier innen datateknologi, server og nettverksdrift og system og nettverksadministrasjon.
 • Din kompetanse tilbyr i hovedsak videreutdanning innen ulike fordypninger for helsefag- og barne- og ungdomsarbeidere.
 • Fagskolen AOF Norge har tilbud innen ulike fagområder, men med hovedvekt på offentlig sektor.
 • Fagskolen Innlandet har som en av Norges største fagskoler, et bredt tilbud av utdanninger og har i Trøndelag tilbudt studier innenfor bygningsvern.
 • Folkeuniversitetets fagskole har tilbud i Trøndelag innen flere fagområder, men med hovedvekt på helse- og oppvekstfag.
 • KBT fagskole utdanner erfaringskonsulenter innen rus og psykisk helsearbeid.
 • Medlearn tilbyr studier innen helse- og oppvekstfag.
 • Lukas høyere yrkesfagskole har tilbud innenfor helse- og oppvekstfag.
 • NKI fagskole tilbyr nettstudier innen et bredt spekter av fagområder med hovedvekt på administrasjon, ledelse, økonomi og juridiske emner.
 • Norges grønne fagskole – VEA er en statlig fagskole som har tilbudt enkeltemner i Trøndelag i samarbeid med THYF og Mære landbruksskole.
 • Norges fagakademi tilbyr studier innen HR, juridiske fag, regnskap, lønn, IT, reiseliv og medisinsk sekretær.
 • Norsk fotofagskole er lokalisert i Trondheim, og tilbyr studier innenfor fotografi og film.
 • TISIP fagskole som også har tilhold i Trondheim, har både campus- og nettbaserte tilbud innen IT.
 • Fagskolen i Viken tilbyr desentralisert utdanning i Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten i samarbeid med Studiesenteret i Trøndelag Sør.

De fleste fagskolene som tilbyr studier i Trøndelag, med unntak av THYF, fagskolen Innlandet og Norges grønne fagskole VEA, er lokalisert eller har avdelingskontor i Trondheim. Fagskolen AOF Norge tilbyr utdanning på Fosen og på Steinkjer for første gang fra høsten 2023.