Trondheimsregionen

Trondheimsregionen er et interkommunalt samarbeidsområde som omfatter kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen.  Arbeidskraft og kompetanse er ett av seks satsningsområder fram mot 2025.

Det er foreløpig ikke etablert et eget kompetanseforum for Trondheimsregionen.