Kompetanseforum Trøndelag Sørvest

Kompetanseforum Trøndelag sørvest, lakseregionen er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Aure, Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Surnadal og Ørland. Trøndelag Sørvest interkommunale politiske råd (IKPR) er eier av kompetanseforumet.

Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.