Kompetanseforum Trøndelag Sør

Kompetanseforum Trøndelag Sør er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Oppdal. Trøndelag Sør interkommunale politiske råd (IKPR) er eier av kompetanseforum Trøndelag Sør.

Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.