Kompetanseforum Namdalen

Kompetanseforum Namdalen er et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Namsos, Overhalla, Leka, Nærøysund, Grong, Namsskogan, Lierne, Flatanger, Høylandet, Røyrvik og Osen. Interkommunalt politisk råd Namdal (IKPR) er eier av Namdal kompetanseforum.

Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.