Kompetanseforum Fosen

Kompetanseforum Fosen et partnerskapsarbeid mellom aktører i kommunene Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord. Fosenregionen Interkommunalt politisk råd (IKPR) er eier av Fosen kompetanseforum.

Regionale kompetansefora har en sentral rolle i å synliggjøre regionens kompetansebehov og muligheter for koblinger mellom etterspørsel og tilbud av kompetanse både innenfor offentlig og privat virksomhet.