Trøndelag Sørvest

Studiesenter Trøndelag Sørvest, lakseregionen er i oppstartfasen og har mottatt midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) til et forprosjekt for etablering av studiesenter. Det er tilsatt prosjektleder som sammen med ei arbeidsgruppe arbeider for en etablering av studiesenteret. Forprosjektet ble ferdigstilt i  2023. Studiesenteret har også fått driftsmidler fra HK-dir. for 2024, og de første studiene settes i gang høsten 2024.