Nettverk studiesentre

Det er etablert nettverk for studiesentrene i Trøndelag der erfaringer og gode ideer deles. Trøndelag fylkeskommune koordinerer nettverket.