Trøndelag Sør

Studiesenter Trøndelag Sør driftes av Trøndelag Sør interkommunale politisk samarbeidsråd (IKPR), er i etableringsfasen og har mottatt midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) til et forprosjekt. Forprosjektet ble ferdigstilt i 2023. Studiesenteret har fått driftsmidler fra HK-dir. også for 2024.

Studiesenteret har gjennom arbeidet med kompetansepilot, utviklet en modell for å indentifisere behov og tilby målrettet kompetanseheving for offentlig sektor.

Fagskoleutdanningen “Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten” tilbys i samarbeid med Fagskolen i Viken. Det første kullet med studenter startet sin utdanning høsten 2023.