Kompetansesystemet i Trøndelag

Oversikten over kompetansesystemet skal være et godt hjelpemiddel for alle som har en rolle i arbeidet med kompetanse og kompetanseutvikling i Trøndelag. Begrepet "kompetansesystemet" omfatter i denne sammenhengen alle aktører som er involvert i utvikling, tilbud og formidling av kompetanse. Det inkluderer opplærings- og utdanningstilbydere på alle nivå, relevante planer og strategier og aktører som har en rolle i å formidle og legge til rette for kompetansetiltak.

3 personer på en konferanse

Arbeidslivets kompetansebehov

Mangel på kompetanse og økende krav til omstilling vil prege samfunnet fremover. Med et arbeidsliv i endring er det et kontinuerlig behov for tilførsel av ny kompetanse. Behovet er blant annet drevet fram av teknologisk utvikling, det grønne skiftet, migrasjon og en aldrende befolkning.

Les mer

Dimensjonering av videregående opplæring

Les mer

Introduksjonsprogrammet i kommunene

Les mer

Dimensjonering av høyere yrkesfaglig utdanning

Les mer

Dronning Mauds Minne Høgskole

Les mer

NTNU

Les mer

Kompetanseforum Namdalen

Les mer

Voksenopplæringsforbundet

Les mer

Nettverk studiesentre

Les mer

Studiesentre

Les mer