Evaluering av kompetansepilot

På regjeringens hjemmeside kan man lese at kompetansepilotprogrammet er evaluert. De skriver videre: Programmet Kompetansepiloter startet opp i 2020 da fylkeskommunene fikk et større strategisk ansvar for kompetansepolitikken ved regionreformen.…

Les mer