webinar KI-senterutlysning: Informasjonsmøte om to-trinns utlysning av fire–seks KI-sentre 09. apr kl 09:00 – 10:00

Publisert: 02. april 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Forskningsrådet vil i 2024 lyse ut inntil 850 millioner kroner til fire–seks KI-sentre av fem års varighet med oppstart i 2025. I møtet vil du få informasjon om trinn 1, utlysning av “Obligatorisk skisse før søknad til KI-sentre” og tidsplan for trinn 2, KI-sentre hovedutlysning.

Møtet er digitalt og det blir åpnet for spørsmål og svar.

Påmeldingsfrist 8 april

Informasjon og påmelding på forskningsrådets sider.