Vårsamling i Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Publisert: 16. april 2024

Aktuelt

En stor sal med tomme stoler

Vårsamling i Arena HYU var lagt til Fagskolen AOF Norge sitt studiesenter på Tiller i Trondheim. Hovedtemaet denne gangen var «Hvor går veien for høyere yrkesfaglig utdanning?»

Her var representanter for de aller fleste fagskolene som har tilbud i Trøndelag samlet.

Les mer om vårsamlinga på hjemmesida til Trøndelag fylkeskommune.

Mann presenterer ved hjelp av storskjerm

Vegard Iversen, Direktør for Utdanning og kompetanse, Trøndelag fylkeskommune

Mann presenterer foran storskjerm

Dagfinn Herzberg, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Kvinne foran storskjerm

Marthe Dirdal, Fagskolen AOF Norge