Tildelinger til studiesenter i Trøndelag 2024

Publisert: 12. april 2024

Aktuelt

Logo Kompetanseforum Trøndelag, bokstavene K og T i sort skrift på en sjakkmønstret bakgrunn

Tilskudd for studiesenter er nå fordelt. Studiesentrene  tilbyr fleksibel utdanning der folk bur. Senterne  er etablerte i tett samarbeid med lokalt næringsliv, kommuner og fylkeskommunen .

Det er i år 6 studiesenter som fikk tildeling i Trøndelag, og det er gledelig å få med Grønt kompetansesenter Trøndelag som nytt av året i tilskuddsordningen.

Studiesenter Tildeling 2023  Tildeling 2024 Tildeling totalt
Midtre Gauldal Kommune, Studiesenter Trøndelag Sør 1 275 000 1 868 742 3 143 742
Namdal regionråd, Namdal studiesenter 2 503 250 2 006 051 4 509 301
Skaun Kommune, studiesenter Trøndelag Sørvest 1 007 250 2 009 400 3 016 650
Prios Kompetanse AS 1 912 500 1 808 460 3 720 960
Fosenregionen IPR, Fosen studiesenter 1 950 750 1 798 413 3 749 163
Grønt kompetansesenter Trøndelag Ikke søkt 664 777 664 777

 

Les om tildelingen på Regjeringens hjemmeside.