Opptaksmeldingen og profesjonsmeldingen – to viktige stortingsmeldinger som vil ha betydning for fremtidens arbeidsliv

Publisert: 10. april 2024

Aktuelt

Kompetanseforum_trondelag_identitet_01_grafisk_element_Kompetanseforum_Trondelag_RGB -01

Regjeringa har lagt fram to stortingsmeldingar om høgare utdanning som får stor betydning for søkarar, studentar, og for samfunns- og arbeidsliv.

 

I Meld St. 20 (2023–2024) legg regjeringa fram forslag til endringar i regelverket for opptak til høgare utdanning. Regjeringa har som mål at flest mogleg skal kome raskt i gang med høgare utdanning og ut i arbeid, at regelverket skal bli enklare og meir forståeleg, at vi skal ha ein rettferdig modell for opptak til høgare utdanning, og at søkarane skal kunne få nye sjansar.

Meld. St. 20 (2023–2024) – regjeringen.no

Meld. St. 19 (2023–2024) Profesjonsnære utdanningar.  Lærarar, ingeniørar og helse- og sosialfagleg personell har nøkkelroller for velferd og verdiskaping i det norske samfunnet. Framover vil dei møte eit arbeidsliv i stor endring. Vi treng at fleire utdannar seg til desse profesjonsyrka og at utdanningane blir meir profesjonsnære. Regjeringa vil derfor styrke den erfaringsbaserte kunnskapen, gi fagmiljøa større handlingsrom og gi fleire moglegheiter til å utdanne seg til desse viktige yrka

Pressekonferansen hvor meldingene blir presentert finner du i opptak