Offentlig sektor og privat næringsliv i Trondheim går sammen for å få flest mulig flyktninger i lønnet arbeid gjennom prosjektet “Raskt i arbeid”

Publisert: 02. april 2024

Aktuelt

Kompetanseforum rund logo, bokstavene K og T i rød skrift

På Trondheim kommune sine hjemmesider leser vi at Trondheim kommune i år skal bosette 845 flyktninger. Disse må ha bosted, språkopplæring – og en jobb. Det er viktig for økt inkludering og verdiskapning i regionen.  Mange flyktninger har fått jobb gjennom kommunen, men for at flest mulig skal komme seg ut i arbeid raskest mulig, må også det private næringslivet bidra. Derfor har Trondheim kommune, NAV, Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), NHO og LO gått sammen om prosjektet “Raskt i jobb”.

Les om dette viktige arbeidet på Trondheim kommune sine hjemmesider